Месяц дваццацi рук (на белорусском языке)

------------------------------------
---=== библиотека chitaem.net ===---
------------------------------------
Лiно Альданi
Месяц дваццацi рук
Пераклала Iрэна Дабрыян

- Дэвiд Портленд, да дошкi! - сказа настанiк Крупэн, падняшы вочы ад класнага журнала. Дэвiд чамусьцi адсуну кнiгi i сшыткi i нарэшце вылез з-за парты. - Ты вывучы урок па астраномii? - Вядома, спадар настанiк. - Выдатна. Скажы, колькi прыродных спадарожнiка у планеты Сатурн? - Дзесяць, спадар настанiк. - Добра. Назавi iх i скажы  храналагiчным парадку, калi яны былi адкрыты. - Тытан, - няпэнена пача Дэвiд, - Япет, Рэя, Дыёна, Тэфiя, Энцэлад, Мiмас, Гiперыён... - Тут ён запнуся i, пачырванешы ад напружання, утаропiся  наскi чаравiка. - Добра, далей, - падбадзёры яго настанiк. - Не хапае яшчэ двух: Феба i?.. - Феба i Тэмiс. - Правiльна. Ну, а цяпер другое пытанне. Як яшчэ называюць Тытан? - Тытан? Яго называюць "Месяцам дваццацi рук". - Растлумач чаму? - Не ведаю, спадар настанiк. - А трэба было б ведаць, Дэвiд, - з дакорам сказа настанiк. - Я зада на сёння прачытаць урывак з дадатку да падручнiка. Калi б ты яго прачыта, дык змог бы адказаць на маё пытанне. - Так, спадар настанiк, але я... не захаце яго чытаць. - Чаму ж? Дэвiд Портленд завагася, але потым гляну на настанiка i выпалi: - Бо я не люблю астраномii. У класе зрабiлася вельмi цiха. Здзiленыя позiркi вучня быццам былi прыкаваныя да твару Дэвiда. Настанiк Крупэн паблажлiва смiхнуся. - Прада, не люблю, - больш смела патары Дэвiд. - Цярпець яе не магу. I потым... навошта яна мне, гэтая астраномiя? Касманатам быць я не збiраюся. Я хачу быць хiрургам, як i мой бацька. I не на нейкай планеце, а тут, на Зямлi. Настанiк зно усмiхнуся: - Цi не ранавата ты выбра сабе прафесiю? Раптам перадумаеш? Дэвiд крыху разгубiся. Пад уважлiвым позiркам настанiка ён прыкры далонню вочы. - Дай мне тваю кнiгу, Дэвiд. Настанiк узя падручнiк, зазiрну у змест, хутка пагарта старонкi. - Вось, трымай, - сказа ён, працягваючы Дэвiду разгорнутую кнiгу. - Прачытай вось тут. Гэта апавяданне невядомага атара дваццаць першага стагоддзя. Чытай больш уважлiва. Я выклiчу цябе яшчэ раз. Дэвiд нiзка апусцi галаву i пад хiхiканне сябро паплёся на месца. Ён цяжка здыхну, скрывi з'едлiвую морду адразу сяму класу i паглыбiся  чытанне.

Цi знаёма вам, хоць у агульных рысах, будова аднаклетачнага арганiзма? Дык вось, касмiчны карабель "Iбiс" бы падобны на такi арганiзм. Ён не бы змантаваны цi сабраны па частках, яго абшыку не зварвалi i не змацовалi балтамi. Адным словам, ён зусiм не нагадва механiзма, у якiм асобныя часткi можна зняць i замянiць. Не, корпус "Iбiса" бы цэльны, i, ствараючы яго, вучоныя строга прытрымлiвалiся прынцыпа навейшай тэорыi малекулярных сiл. Знешне "Iбiс" нiчым не адрознiвася ад сучасных касмiчных караблё, хiба толькi бы крыху меншы i не такi ходкi. Не спрачаюся, у яго канструкцыi былi нейкiя дэфекты, але шэсцьдзесят гадо назад, калi "Iбiс" накiравася  свой першы палёт i праект Крузiса i Благовiча ста рэальнасцю, усе славiлi новы цуд тэхнiкi. У "Iбiса" было электрамагнiтнае кiраванне. Крузiс i Благовiч блiскуча даказалi на практыцы, што касмiчным караблям для мiжпланетных падарожжа больш не трэба рэактынае палiва. Асобы паскаральнiк "антыгра" - генератар антыгравiтацыйнага поля - дазваля караблю лёгка пераадольваць любыя прасторы па гравiтацыйных лiнiях, якiя пранiзвалi космас. Гэта было сапрады генiяльнае адкрыццё, сапрадны пераварот у тэхнiцы. Дзве тысячы дваццаць пяты год азнаменава сабою канец атамнай i пачатак электрамагнiтнай эры. Але, на жаль, гэты год ста адным з сама трагiчных у гiсторыi чалавецтва. Ледзь толькi "Iбiс" блiскуча закончы трэцi пробны пералёт Зямля - Марс - Зямля, як на нашай планеце нечакана для сiх успыхнула страшная эпiдэмiя жотай чумы. Цяпер, вiдаць, толькi сама старыя людзi помняць пра тыя кашмарныя днi. Аднак, я  гэтым не пэнены, вядома ж, што падзеi, якiя адрознiваюцца асаблiвай жорсткасцю, мiжвольна выклiкаюць абарончую рэакцыю  чалавечым мозгу, i амаль засёды ступае  дзеянне закон падсвядомага аптымiзму, якi прымушае нас забыць усё непрыемнае. Так цi iнакш, але няма нiводнай кнiгi па гiсторыi i медыцыне, у якой не памiнася б той злашчасны год. Падлiчана, што

Как читать и скачивать книги с сайта?

Рейтинг: 0 Голосов: 0 825 просмотров